Kezdőlap Kezdőlap Településünk Településünk Helyi informaciók Helyi informaciók Kevermes Önk. Kevermes Önk. Közös Önk. adatai Közös Önk. adatai Intézmények Intézmények Pályázatok Pályázatok Letöltések Letöltések Rendeletek Rendeletek

Köszöntő

Kevermes község

Kedves Látogató !

Településünk Önkormányzata nevében szeretettel köszöntök minden kedves látogatót Kevermes Nagyközség  honlapján. Örülök annak, hogy érdeklődésére tart számot településünk. Községünket alapító elődeink okosan döntöttek ,amikor letelepedtek ezen a területen. Kevermes éghajlata, a helyi földek minősége nagyon jó, az itt élők többsége mezőgazdasággal foglalkozik. Szeretnénk településünket növekvő pályára állítani , ennek érdekében minden kínálkozó lehetőséggel élni kívánunk. Ezen pályázatokon való részvételekkel szeretnénk otthonosabbá és szebbé tenni lakókörnyezetünket. Önkormányzatunk különösen kiemelt figyelmet fordít , és kiemelt feladatának tekinti a községben élők, valamint a községünk iránt érdeklődők pontos, gyors tájékoztatását a településen történtekről. A honlap működtetésével szeretnénk egyszerűsíteni a kevermesi lakosok, vállalkozók és egyéb szervek hivatalos ügyeinek intézését, ezért folyamatosan bővülő körben lehetőség lesz nyomtatványok, adatlapok , helyi rendeletek letöltésére. Kellemes időtöltést kívánok ! Lantos Zoltán polgármester  
© Csökmei és Társa Bt. 2012. Minden jog fenntartva 
Több ízben juttatott adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a településen élő hátrányos helyzetű családoknak.
 Figyelem!:  “Talajterhelési díj szabályainak változása.  A részletes információ letölthető innen Figyelem!:  “Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendeletével szabályozta a közterület-használat rendjét.  A tájékoztató letölthető innen

Hírfolyam:

2016.03.31. A Békés Megyei Kormányhivatal
által tett Ajánlások a vadászterületek
határára elérhető a Helyi információk
menüpont alatt.
2016.03.31. Kevermes Nagyközség
Önkormányzatának Illetékességi
területén engedéllyel rendelkező
vállalkozások listája elérhető a Helyi
információk menüpont alatt.
Újraszabályozta a birtokvédelmi
eljárást a 17/2015. (II.16.) Korm. rende-
let! A jogszabályváltozásról szóló tályé-
koztató és a hozzá kapcsolódó nyom-
tatványok elérhetők a Letöltések
menüpont alatt.
  2016.04.09.2016.04.25. Kevermes Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet a Kevermesi
Családsegítő, Gondozási és Szociális
Központ intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására.
Bővebb információ az alábbi linken:
Állásajánlat
Államkincstári sajtó közlemény:  Családtámogatási ügyek intézésének lehetőségei.  A részletes információ letölthető innen 2015. május 5-én megalakult a Dél-
Békés Jövőjéért Szövetség, melynek
Kevermes Nagyközség Önkormány-
zata is tagja. Bővebb információ az
alábbi linken: Calendula terv.
Kezdőlap Kezdőlap